GGDJ Prototype

Samen met Games for Health is de GGD is op zoek naar nieuwe manieren om gezondheidsinformatie te verzamelen onder burgers, en om burgers te informeren over hun gezondheid.

Het GGDJ Prototype was de uitkomst van een Game Ready Sessie, waarin op creatieve manier is gezocht naar nieuwe mogelijkheden om in contact te komen met burgers.

Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat de GGD gekozen heeft om dit prototype van de grond af opnieuw op te bouwen, zodat deze in een productie-omgeving kan worden gebruikt.

Opdrachtgever

GGD

De GGD houdt zich bezig met de gezondheid van burgers en onderzoekt en verzamelt gegevens die vervolgens gebruikt worden door (overheids)instellingen.

Onze bijdrage

Als onderdeel van het creatieve team heeft AppLogic meegedaan aan de Game Ready Sessies, en vervolgens de architectuur van dit prototype ontworpen en bijgedragen aan de ontwikkeling van de software.

Vaardigheden

  • Agile Scrum
  • iOS Swift/Objective-C
  • Gamemaker
  • NodeJS/NPM
  • CouchDB
  • JSON/REST Web Services
  • IBM Bluemix