InterviewR

Met de InterviewR App kunnen video interviews worden afgenomen. Alle beantwoorde vragen worden samengevoegd tot één video. Er zijn talloze toepassingen waarvoor deze interviews kunnen worden gebruikt. Te denken valt aan een video-smoelenboek, dagboeken van patiënten en interviews met sollicitanten.

De InterviewR is flexibel van opzet. Er kunnen eenvoudig templates gemaakt worden voor het afnemen van het interview, en templates voor het samenstellen van de uiteindelijke video.

Onze bijdrage

Tezamen met Betabit heeft AppLogic deze opdracht uitgevoerd voor Games for Health. Onze taak was het inventariseren van de functional requirements en de ontwikkeling van de back-end waar het opslaan en samenstellen van de video’s plaatsvindt.

Vaardigheden

  • Agile Scrum
  • IBM Bluemix
  • NodeJS
  • FFMPEG
  • Xamarin
  • REST Web Services
  • iOS/iPad