Lekker Puh!

De Lekker Puh! App is een spel voor jonge kinderen met schisis om hun uitspraak dagelijks te kunnen oefenen. Spelenderwijs leren de kinderen hun uitspraak te verbeteren. Door een woord goed uit te spreken verschijnen er ballonnen op het scherm. De app maakt gebruik van uitspraaktechnologie voor de analyse van de uitgesproken worden.

Het spel wordt gebruikt als ondersteuning bij spraaktherapie van logopedisten.

Opdrachtgever

Radboud UMC, afdeling MKA

In samenwerking met Games for Health heeft AppLogic de App ontwikkeld voor het RadboudUMC. De afdeling Mond, Keel en Aangezicht behandelt patiënten met schisis. Dit is een lange termijn behandeling totdat patiënten de volwassen leeftijd bereiken. Spraaktherapie is onderdeel van deze behandeling. Jonge kinderen moeten dagelijks oefenen voor een periode van jaren. In het bijzonder plosieve klanken zoals de “P” zijn moeilijk uit te spreken voor patiënten met schisis.

Onze bijdrage

Onze taak was om de App te ontwikkelen. De app bevat uitspraaktechnologie en heeft een back-end waar gegevens worden opgeslagen en kunnen worden geanalyseerd door logopedisten en voor het verbeteren van de uitspraaktechnologie.

Vaardigheden

  • Objective-C/iOS
  • Spraaktechnologie zoals Dynamic Time Warping en Mel Frequency Cepstral Coefficients
  • XCode profiling tools
  • NodeJS
  • IBM Bluemix